• Address: 277A Trường Chinh, P14, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

  • Phone number
    0971.206.837 - 0773.67.99.50 - 0947.598.398

  • Monday - Friday : 08.00 - 17.00
    Sunday : 09.00 - 12.00