Home » Bảo mật thông tin khách hàng

Bảo mật thông tin khách hàng

XAHA STORE cam kết bảo mật thông tin của khách hàng (như tên, số điện thoại, địa chỉ, sản phẩm được mua bán…).